Бизнес

Бизнес фотографията е част от рекламата за постигане на успешен бизнес или средство за изграждане на бизнес екип, или начин да запазиш спомена от важно бизнес събитие. Бизнес фотографията е да помогнеш в създаването на история.