Портрет

Лични фотосесии. Бизнес фотосесии. Професионални индивидуални или групови портрети за тематични фотоалбуми, портфолио, представяне. Разнообразие и уникалност: портрети в делова среда, сред природата, в градска среда.